องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ: www.yangwai.go.th
 
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 24 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]27
2 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]27
3 รายงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 1 เม.ย. 2565 ]26
4 นโยบายการบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 2 มี.ค. 2565 ]28
5 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล [ 25 ม.ค. 2565 ]10
6 รายงานผลการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย [ 4 ต.ค. 2564 ]22
7 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 5 เม.ย. 2564 ]115
8 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 5 เม.ย. 2564 ]117
9 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 1 เม.ย. 2564 ]116
10 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2563 [ 9 ต.ค. 2563 ]110
11 แต่งตั้งผู้บฏิบัติราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล [ 2 ต.ค. 2563 ]11
12 กำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างภายในส่วนราชการ อบต.ยางหวาย [ 2 ต.ค. 2563 ]11
13 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล [ 24 ก.ค. 2563 ]11
14 รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 1 เม.ย. 2563 ]104
15 แต่งตั้งข้าราชการรักษาราชการแทนตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข [ 31 มี.ค. 2563 ]10
16 นโยบายและกลยุทธ์การบริหารและพัฒนา [ 2 ต.ค. 2562 ]120
17 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 2 ต.ค. 2562 ]107
18 ประกาศ หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย [ 2 ต.ค. 2562 ]104
19 แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง [ 2 ต.ค. 2562 ]10
20 แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง [ 2 ต.ค. 2562 ]11
 
หน้า 1|2