องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.yangwai.go.th

 
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 24 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]83
2 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]83
3 รายงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 1 เม.ย. 2565 ]85
4 นโยบายการบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 2 มี.ค. 2565 ]88
5 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล [ 25 ม.ค. 2565 ]62
6 รายงานผลการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย [ 4 ต.ค. 2564 ]76
7 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 5 เม.ย. 2564 ]171
8 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 5 เม.ย. 2564 ]193
9 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 1 เม.ย. 2564 ]172
10 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2563 [ 9 ต.ค. 2563 ]170
11 แต่งตั้งผู้บฏิบัติราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล [ 2 ต.ค. 2563 ]65
12 กำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างภายในส่วนราชการ อบต.ยางหวาย [ 2 ต.ค. 2563 ]63
13 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล [ 24 ก.ค. 2563 ]63
14 รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 1 เม.ย. 2563 ]156
15 แต่งตั้งข้าราชการรักษาราชการแทนตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข [ 31 มี.ค. 2563 ]63
16 นโยบายและกลยุทธ์การบริหารและพัฒนา [ 2 ต.ค. 2562 ]171
17 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 2 ต.ค. 2562 ]157
18 ประกาศ หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย [ 2 ต.ค. 2562 ]158
19 แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง [ 2 ต.ค. 2562 ]63
20 แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง [ 2 ต.ค. 2562 ]62
 
หน้า 1|2