องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ: www.yangwai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 102 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน [ 10 พ.ค. 2565 ]2
2 รายงานการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ 27 เม.ย. 2565 ]12
3 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ไตรมาส 2 (มกราคม - มีนาคม 2565) [ 11 เม.ย. 2565 ]12
4 รายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ปี 2565 รอบ 6 เดือน [ 11 เม.ย. 2565 ]10
5 รายงานสถิติการให้บริการประชาชน รอบ 6 เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]12
6 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2565 [ 26 ม.ค. 2565 ]16
7 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี 2564 [ 20 ม.ค. 2565 ]10
8 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 12 ม.ค. 2565 ]16
9 เชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น [ 4 พ.ย. 2564 ]107
10 สีบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น [ 4 พ.ย. 2564 ]105
11 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2565 [ 2 พ.ย. 2564 ]12
12 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 27 ต.ค. 2564 ]10
13 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน [ 8 ต.ค. 2564 ]4
14 การดำเนินการขับเคลื่อนการจัดตั้งอุทยาน “ชัยภูมิจีโอพาร์ค” (Chaiyaphum Geopark) [ 25 ส.ค. 2564 ]121
15 ประกาศแผนปฏิบัติการตามตัวชี้วัด ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 29 เม.ย. 2564 ]3
16 การเข้าใช้งานแอปพลิเคชั่นพ้นภัย [ 23 เม.ย. 2564 ]117
17 กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรม ตำบลยางหวาย [ 9 เม.ย. 2564 ]1
18 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน) [ 8 เม.ย. 2564 ]114
19 รายงานสถิติการให้บริการ รอบ 6 เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 7 เม.ย. 2564 ]114
20 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีต โดยการปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต [ 20 ม.ค. 2564 ]107
 
หน้า 1|2|3|4|5|6