องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ: www.yangwai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 60 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีต โดยการปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต [ 20 ม.ค. 2564 ]22
2 รายงานผลการจัดทำแบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 17 ส.ค. 2563 ]52
3 ประกาศ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล [ 2 ก.ค. 2563 ]68
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย เรื่อง ริบเงินประกันสัญญาเข้าเป็นรายได้ [ 16 มิ.ย. 2563 ]63
5 ประกาศ สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนทั่วไป และร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง [ 24 เม.ย. 2563 ]60
6 ประกาศการยกเลิกการขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และเอกสารอื่นๆที่ทางราชการออกให้ [ 13 เม.ย. 2563 ]44
7 สิทธิของประชาชนตาม พ.ร.บ. อำนวยความสะดวกฯ [ 13 เม.ย. 2563 ]36
8 การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2563 [ 10 ก.พ. 2563 ]52
9 ปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ [ 27 ธ.ค. 2562 ]46
10 ประกาศรายงานการประชุม [ 4 ธ.ค. 2562 ]46
11 ประกาศ เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานตำแหน่งประเภทวิชาการ [ 5 พ.ย. 2562 ]127
12 เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 9 ต.ค. 2562 ]131
13 รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 4 ต.ค. 2562 ]51
14 รายงานผลการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมอาชีพอิสระให้กับกลุ่มสตรี ปี 2562 [ 9 ก.ย. 2562 ]46
15 ประกาศรายงานการประชุม [ 9 ส.ค. 2562 ]53
16 ประกาศรายงานการประชุม [ 8 ส.ค. 2562 ]45
17 ประกาศรายงานการประชุม [ 1 ส.ค. 2562 ]45
18 ประกาศรายงานการประชุม [ 14 มิ.ย. 2562 ]42
19 แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) [ 12 มิ.ย. 2562 ]45
20 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) [ 12 มิ.ย. 2562 ]43
 
หน้า 1|2|3