องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.yangwai.go.th

 
 
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการและพนักงานจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การรายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารงานบุคคล ประจำปี 2566 [ 2 มี.ค. 2566 ]20
2 คำสั่งแต่งตั้งทีมให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรมและขับเคลื่อนจริยธรรม [ 23 ก.พ. 2566 ]17
3 แนวทางปฏิบัติงานตามมาตรฐานจริยธรรม [ 29 ธ.ค. 2565 ]19
4 ประกาศ เรื่อง ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น [ 18 เม.ย. 2565 ]18
5 ประมวลจริยธรรมข้าราชการและพนักงานจ้าง อบต.ยางหวาย [ 27 ต.ค. 2564 ]19
6 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ 5 ก.พ. 2563 ]236
7 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย [ 9 ม.ค. 2561 ]203