องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ: www.yangwai.go.th
 
 
แผนพัฒนาสามปี


ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปี 2560

    รายละเอียดข่าว

20

    เอกสารประกอบ ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปี 2560
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 พ.ย. 542
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ