องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.yangwai.go.th

 
 
ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารและมาตรการต่างๆ


นยโบายไม่รับและไม่ให้ของขวัญ No Gift Policy

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย

ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในการปฏิบัติตามนโยบาย

“ไม่รับ ไม่ให้ ของขวัญ รวมถึงผลประโยชน์อื่นใด ในทุกเทศกาล”

เพื่อสร้างค่านิยม งดการให้ ไม่รับ และเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานอย่างโปร่งใส

ขอประกาศเจตนารมณ์งดให้และรับของขวัญ

รวมถึงผลประโยชน์อื่นใด ในเทศกาลปีใหม่

หรือเทศกาลอื่นๆ เพื่อสร้างบรรทัดฐานที่ดี ในการทำงาน สร้างทัศนคติที่ถูกต้อง สอดคล้องกับหลักกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่กำหนด เพื่อป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น    เอกสารประกอบ นยโบายไม่รับและไม่ให้ของขวัญ No Gift Policy
 
    วันที่ลงข่าว
: 14 ม.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ