องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.yangwai.go.th

 
 
ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารและมาตรการต่างๆ


มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย มีส่วนร่วม

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย มีส่วนร่วม
 
    วันที่ลงข่าว
: 20 มี.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ