องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ: www.yangwai.go.th
 
 
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการดำเนินงาน
ข้อมูลทั้งหมด 4 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2565 [ 11 ม.ค. 2565 ]51
2 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน [ 6 พ.ค. 2564 ]115
3 แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2564 [ 28 เม.ย. 2564 ]114
4 แผนป้องกันปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ 2560-2564 [ 13 พ.ค. 2563 ]109