องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ: www.yangwai.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 26 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง [ 5 เม.ย. 2565 ]25
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 17 ถัง [ 31 มี.ค. 2565 ]22
3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2565 [ 9 มี.ค. 2565 ]25
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการป้องกันและระงับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 [ 8 มี.ค. 2565 ]21
5 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2565 [ 8 ก.พ. 2565 ]24
6 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2564 [ 5 ม.ค. 2565 ]22
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไฟสามเหลี่ยมหยุดตรวจ [ 23 ธ.ค. 2564 ]22
8 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2564 [ 6 ธ.ค. 2564 ]25
9 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2564 [ 2 พ.ย. 2564 ]21
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดม่วง ม.1 - บ้านโนนเขวา ม..8 [ 4 ต.ค. 2564 ]27
11 ประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง(รถบรรทุก) [ 26 ส.ค. 2564 ]101
12 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2564 [ 5 เม.ย. 2564 ]111
13 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 [ 26 ก.พ. 2564 ]100
14 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2564 [ 29 ม.ค. 2564 ]108
15 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีต โดยการปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต [ 20 ม.ค. 2564 ]105
16 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]108
17 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีตโดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสี่แยกโรงเรียน - บ้านสงแดง ตำบลยางหวาย [ 22 พ.ค. 2563 ]101
18 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีตโดยการปูแอสฟัลติกคอนกรีต [ 12 พ.ค. 2563 ]102
19 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านยางหวาย หมู่ที่ 9 ตำบลยางหวาย [ 1 พ.ค. 2563 ]99
20 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า หมู่ที่ 9 บ้านยางหวาย ตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ [ 16 เม.ย. 2563 ]109
 
หน้า 1|2