องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.yangwai.go.th

 
 
รายงานการประชุมสภาฯ
ข้อมูลทั้งหมด 34 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุมสภาอบต.ยางหวาย สมัยสามัญที่1 ครั้งที่ 1/2565 ประจำปี 2565 [ 18 ม.ค. 2565 ]100
2 รายงานการประชุมสภาอบต.ยางหวาย ครั้งแรก ประจำปี 2565 [ 11 ม.ค. 2565 ]116
3 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3/2564 [ 12 ส.ค. 2564 ]66
4 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2564 [ 10 ส.ค. 2564 ]66
5 ขอนัดประชุมสภา+ระเบียบวาระการประชุม สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 3/2564 [ 9 ส.ค. 2564 ]63
6 ขอนัดประชุมสภา+ระเบียบวาระการประชุมสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2/2564 [ 5 ส.ค. 2564 ]62
7 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2564 [ 2 ส.ค. 2564 ]66
8 ขอนัดประชุมสภา+ระเบียบวาระการประชุม สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1/2564 [ 29 ก.ค. 2564 ]64
9 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2564 [ 15 มิ.ย. 2564 ]63
10 ขอนัดประชุมสภา+ระเบียบวาระการประชุม สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1/2564 [ 11 มิ.ย. 2564 ]65
11 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2564 [ 9 ก.พ. 2564 ]68
12 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2564และสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปีถัดไป [ 9 ก.พ. 2564 ]65
13 ระเบียบว่ระการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2564 [ 8 ก.พ. 2564 ]64
14 ขอนัดประชุมสภา+ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 1/2564 [ 1 ก.พ. 2564 ]64
15 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย สมัยสามัญที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 29 ม.ค. 2564 ]64
16 เรียกประชุมสภาสมัยสามัญที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 29 ม.ค. 2564 ]67
17 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1/2563 [ 7 ธ.ค. 2563 ]158
18 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 3/2563 [ 11 ส.ค. 2563 ]170
19 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2/2563 [ 10 ส.ค. 2563 ]151
20 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1/2563 [ 4 ส.ค. 2563 ]148
 
หน้า 1|2