องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.yangwai.go.th

 
 
 


อบรมธนาคารน้ำใต้ดิน


องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย...ดำเนินการจัดอบรมโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำให้กับประชาชนตำบลยางหวาย นำไปใช้ในครัวเรือนได้
1. ช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วมได้ เพราะช่วยให้น้ำซึมลงใต้ดินได้ดีขึ้น
2. ช่วยแก้ปัญหาภัยแล้ง เพราะสามารถสูบน้ำจากธนาคารน้ำใต้ดินใช้ได้ตลอดเวลา
3. แก้ปัญหาน้ำเค็ม เพราะมวลน้ำเค็มจะมีน้ำหนักมากกว่าน้ำจืด ฉะนั้นน้ำเค็มจะอยู่ด้านล่าง
4. แก้ปัญหาน้ำสกปรก เพราะระบบน้ำแบบปิดจะช่วยกรองน้ำให้สะอาดขึ้น
โดยทีมวิทยากร
-คุณรัตนศักดิ์ รัตนมณี หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการธนาคารน้ำใต้ดินสถาบันน้ำนิเทศศาสนคุณ
-นางธนนันท์ อนันต์สินชัย ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งทอง
-นางสาวกาญทิชา บำขุนทด ปลัดอบต.นาฝาย
-คุณอนุรักษ์ ศรทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
2022-06-15
2022-06-08
2022-05-17
2022-05-11
2022-05-10
2022-05-09
2022-04-07
2022-03-16
2022-03-02
2022-02-23