องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.yangwai.go.th

 
 
 


ประชุมเยาวชนเพื่อส่งทีมเข้าแข่งขันกีฬาฟุตบอล


องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย...โดยท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบล คณะผู้บริหาร และท่าน สจ.สุธีชัย พรมกุดตุ้ม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อบต.ยางหวาย จัดประชุมเยาชนตำบลยางหวาย เพื่อหารือการส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันกีฬาฟุตบอล "ท่านางแนวคัพ" เพื่อเป็นการส่งเสริมเยาวชนให้สนใจการเล่นกีฬา รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์มีใจรักการกีฬา มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ มีความรักสมัครสมานสามัคคีระหว่างกัน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่จะสร้างให้เกิดความ
เข้มแข็งในชุมชน
2022-06-15
2022-06-08
2022-05-17
2022-05-11
2022-05-10
2022-05-09
2022-04-07
2022-03-16
2022-03-02
2022-02-23