องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.yangwai.go.th

 
 
 


ประชุมเยาวชนเพื่อส่งทีมเข้าแข่งขันกีฬาฟุตบอล


องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย...โดยท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบล คณะผู้บริหาร และท่าน สจ.สุธีชัย พรมกุดตุ้ม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อบต.ยางหวาย จัดประชุมเยาชนตำบลยางหวาย เพื่อหารือการส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันกีฬาฟุตบอล "ท่านางแนวคัพ" เพื่อเป็นการส่งเสริมเยาวชนให้สนใจการเล่นกีฬา รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์มีใจรักการกีฬา มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ มีความรักสมัครสมานสามัคคีระหว่างกัน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่จะสร้างให้เกิดความ
เข้มแข็งในชุมชน
2023-10-16
2023-09-20
2023-09-07
2023-08-22
2023-08-11
2023-08-08
2023-06-29
2023-06-29
2023-04-18
2023-04-03