องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.yangwai.go.th

 
 
 


ประชาคมคัดเลือกคณะกรรมการบริหารกิจการและบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน


องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย..โดยคณะผู้บริหาร ,รองปลัด อบต. และหัวหน้าส่วน พร้อมเจ้าหน้าที่อบต.ยางหวาย ออกประชุมประชาคมเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการบริหารกิจการและบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน ที่หมดวาระลงทั้ง 3 แห่ง (ยางหวาย,โนนเขวา,สงแดง-หนองมะกุด)และสอบถามปัญหา ความต้องการของประชาชนในการดำเนินกิจการและบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชนต่อไป.....

2022-06-15
2022-06-08
2022-05-17
2022-05-11
2022-05-10
2022-05-09
2022-04-07
2022-03-16
2022-03-02
2022-02-23