องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.yangwai.go.th

 
 
 


การประชุมสภาอบต.ยางหวาย สมัญวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่1 ประจำปี 2565


องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย เปิดประชุมสภาฯสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 วันที่ 7 เมษายน 2565 เพื่อพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมอนุมัติโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และเตรียมการรับเสด็จเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าธีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เสด็จทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของเครือข่ายเตือนภัยพิบัติชุมชนเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ในพื้นที่ตำบลยางหวายและตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ ในวันอังคารที่ 19 เมษายน 2565 (เป็นการส่วนพระองค์)

2022-06-15
2022-06-08
2022-05-17
2022-05-11
2022-05-10
2022-05-09
2022-04-07
2022-03-16
2022-03-02
2022-02-23