องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.yangwai.go.th

 
 
 


ปรังปรุงภูมิทัศน์ถนนสาย 2065


องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย จัดกิจกรรมปรังปรุงภูมิทัศน์ ถนนสาย 2065 เพื่อความสวยงามและลดสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ...โดยมีผู้ร่วมกิจกรรม เป็นจิตอาสาพระราชทาน คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล ผู้นำชุมชน และชาวบ้านตำบลยางหวาย....

2022-06-15
2022-06-08
2022-05-17
2022-05-11
2022-05-10
2022-05-09
2022-04-07
2022-03-16
2022-03-02
2022-02-23