องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.yangwai.go.th

 
 
 


ปรังปรุงภูมิทัศน์ถนนสาย 2065


องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย จัดกิจกรรมปรังปรุงภูมิทัศน์ ถนนสาย 2065 เพื่อความสวยงามและลดสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ...โดยมีผู้ร่วมกิจกรรม เป็นจิตอาสาพระราชทาน คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล ผู้นำชุมชน และชาวบ้านตำบลยางหวาย....

2023-08-11
2023-08-08
2023-06-29
2023-06-29
2023-04-18
2023-04-03
2023-03-20
2023-03-14
2023-03-10
2023-02-27