องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.yangwai.go.th

 
 
 


ลงพื้นที่ดำเนินงานกิจกรรมจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน/หมู่บ้านปลอดลูกน้ำยุงลาย ประจำปี 2567


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ ลงพื้นที่ดำเนินงานกิจกรรมจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน/หมู่บ้านปลอดลูกน้ำยุงลาย ประจำปี 2567 ในวันที่ 22 มกราคม 2567 บ้านยางหวาย หมู่ที่ 2 จำนวนสำรวจ 20 หลังคาเรือน

2024-03-12
2024-01-26
2024-01-24
2023-10-16
2023-09-20
2023-09-07
2023-08-22
2023-08-11
2023-08-08
2023-06-29