องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.yangwai.go.th

 
 
 


วางพวงมาลาวันนวมิทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566


องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย โดยนายนพพล  ชัยศัตรา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย  ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันนวมิทรมหาราช ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ ณ หอประชุมอำเภอคอนสวรรค์  เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมาหากรุณาธิคุณ ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้

2024-03-12
2024-01-26
2024-01-24
2023-10-16
2023-09-20
2023-09-07
2023-08-22
2023-08-11
2023-08-08
2023-06-29