องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.yangwai.go.th

 
 
  โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพในชุมชน ประจำปีงบประ...[วันที่ 2022-02-22][ผู้อ่าน 25]
 
  นโยบายการงดรับและการให้ของขวัญ (No Gift Policy)[วันที่ 2022-01-21][ผู้อ่าน 252]
 
  การประชุมสภาอบต.ยางหวาย สมัญสามัญที่ 1 ครั้งที่1/2...[วันที่ 2022-01-20][ผู้อ่าน 316]
 
  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย ครั้งแรก[วันที่ 2022-01-05][ผู้อ่าน 382]
 
  ประชาสัมพันธ์ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบ...[วันที่ 2021-12-28][ผู้อ่าน 349]
 
  กิจกรรมรณรงค์เลือกตั้ง อบต.[วันที่ 2021-11-23][ผู้อ่าน 371]
 
  เชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บ...[วันที่ 2021-11-04][ผู้อ่าน 342]
 
  สีบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ...[วันที่ 2021-11-04][ผู้อ่าน 361]
 
  การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง[วันที่ 2021-11-04][ผู้อ่าน 394]
 
  บุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์กา...[วันที่ 2021-11-04][ผู้อ่าน 311]
 
  การขับเคลื่อนการดำเนินการจัดตั้งอุทยานธรณี "ชัยภูม...[วันที่ 2021-08-25][ผู้อ่าน 420]
 
  มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคั...[วันที่ 2021-04-27][ผู้อ่าน 900]
 

|1|2|3|4หน้า 5|6|7|8|9|10